Väzba V1, taktiež nazývaná zošitová brožúra, kde jednotlivé listy sú vložené do seba, do obálky a následne zošité. Patrí medzi štyri základné mäkké väzby a zároveň je to najjednoduchší typ vďaka nízkej cene a dobrej manipulácii. Pre tento typ väzby je dovolený rozsah maximálne 44 listov (88 strán). Nevýhodou je neveľká odolnosť proti záťaži a občasná korózia kovovej spony. Väzba V1 sa odporúča použiť pri tlači firemných manuálov, časopisov, prospektov a iných nenáročných produktov.

Väzba V2, na rozdiel od väzby V1 sú jednotlivé listy lepené, pričom je možné použiť dva druhy lepidiel:
• Hotmelt tj. tavné lepidlo- lacnejší avšak menej kvalitný variant, kde často dochádza ku zlyhaniu
• PUR –kvalitnejší variant, ktorý sa odporúča pri natieraných a potlačených papierov, pri veľmi nízkych alebo naopak vysokých teplotách i veľmi silnej mechanickej námahe.
Pri tomto type väzby sa taktiež stretávame s výhodami ako nižšie výrobné náklady, jednoduchšia a rýchlejšia výroba a nevýhodami ako nižšia životnosť, horšia manipulácia, nevhodnosť pre manuály. Väzba V2 sa využíva hlavne pri tlači časopisov, výročných správ, katalógov, paperbackov a iných menej náročných produktov.

Väzba V3 je typovo podobná väzbe V1 s tým rozdielom, že na zošitie sú používané zhora umiestnené spinky a celok sa potom upevňuje do obálky.

Väzba V4 je väzba, kde jednotlivé bloky sú v chrbte zošité tavnou niťou a tie následne klasicky zošité. Pre tento typ sa vo všeobecnosti využíva lepidlo Hotmelt.To zaručuje nižšie výrobné náklady, väčšiu pevnosť väzby (oproti väzbe V2), avšak silnejší chrbát katalógu kazí celkový vzhľad. Väzba V4 sa využíva pri produktoch, kde je zvýšené riziko mechanickej záťaže ako napr. cestovní sprievodcovia

Väzba V7, taktiež nazývaná poloplátená väzba, sa zaraďujeme medzi tuhé väzby s kombinovaným poťahom. Knižné dosky sú potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom alebo iným vhodným materiálom, ktorý býva potlačený alebo opatrený razbou. Väzba V7 sa využíva pri produktoch, kde je vyšší nárok na estetickú funkciu.

Väzba V8 - celoplátenná väzba. Zaručuje najvyššiu pevnosť a prepracovanosť, čo si však vyžaduje dlhšiu a drahšiu výrobu. Vnútorná časť obsahuje blok pevných knižných dosiek a spojovacia časť obsahuje zadné a predné predsádky. Dosky sú potiahnuté celistvým plátenným poťahom. Na potiahnutie sa používa papier (lakovaný, laminovaný...), alebo iné materiály, napríklad koža. Odporúča sa pre obrazové publikácie, všetky druhy literatúry a pri produktoch, pri ktorých sa predpokladá dlhšia doba používania.
O tlači - väzby