Tlač veľkoplošných fotiek

Tlač veľkoplošných fotiek

Okrem klasických fotiek tlačíme fotky aj veľkoplošnou tlačiarňou s vysokým rozlíšením.

Kalkulácia
Zašlite žiadosť o kalkuláciu na mail: print@diw.sk a do 24 hodín Vám zašleme odpoveď na cenovú ponuku.