Digitálna tlač je technológia, pri ktorej je tlačiareň priamo napojená na počítač. Medzi návrhom dizajnu a jeho vytlačením nám nevzniká žiaden medzi-produkt ako pri väčšine ostatných technológiach. To podstatne znižuje náklady tlače. Digitálna tlač si našla svoje využitie hlavne pri tlači malého množstva produktov, ako napríklad vizitky, pozvánky, menšie množstvá katalógov alebo letákov. Okrem toho sa využíva pri tlači billboardov, reklamných pútačov a iných nadrozmerných formátov.

Ofsetová tlač sa využíva pri tlači veľkého množstva materiálu. Pri ofsetovej tlači sa nanášajú farby naraz. Na to, aby sme mohli docieliť veľkú farebnú škálu pri ich miešaní, musia farby spĺňať dve základné podmienky: musia byť priehľadné, aby pri ich zlúčení vznikali rôzne farebné kombinácie a musia sa na papier nanášať rastrovým posunom. Tento posun však takmer vôbec nie je možné vidieť voľným okom. Ofsetová tlač našla svoje uplatnenie hlavne pri tlačení časopisov, plagátov, letákov a ďalších produktov tlačených vo veľkých množstvách.

Sieťotlač prenáša farby pomocou sieťky, na ktorej je nanesená svetlocitlivá emulzia. Táto emulzia po tom, ako ju nasvietime svetlom v požadovanom tvare, stvrdne a neprepúšťa žiadnu farbu. Po nasvietení sieťky a odstránením nestvrdnutej emulzie, sieťku položíme na zvolený materiál a pretrieme ju farbou. Po odstránení sieťky nám na materiáli ostane vzor, ktorý bol na ňu nasvietený. Tento spôsob tlače sa využíva hlavne pri potlači textilu, skla alebo menších, špecifických materiálov.

Tampo - print, inak povedané tampónová tlač, je efektívnejšia verzia linorytu. Využíva sa predovšetkým pri potlači reklamných produktov alebo materiálov atypických tvarov, ako napríklad zapaľovače, perá či kľúčenky. Na rozdiel od sieťotlače je tampónová tlač pri potláčaní väčšieho množstva rovnakých výrobkov finančne nenáročná. Avšak aj tu musíme brať ohľad na to, že pri tampo-printe vieme nanášať farby iba jednotlivo, čo môže predražiť náklady na potlač pri komplikovanejších grafikách.
O tlači - druhy tlače